Ljungdalens Hemslöjd  • Bildades 1976 av några kvinnor som ville utveckla den textila slöjdtraditionen som fanns i bygden och samtidigt skapa en utkomstmöjlighet.


  • Är en ekonomisk förening som saluför alster tillverkade av föreningens medlemmar.


  • Vill ge slöjdaren en möjlighet att leva på sitt hantverk utan fördyrande mellanhänder.


  • Har idag en egen fastighet där det finns butik och arbetslokaler.


  • Skapar sysselsättningstillfällen i byarna Storsjö och Ljungdalen. En sysselsättning som står öppen för alla oavsett ålder eller kön.


  • Håller de gamla hantverkstraditionerna vid liv och utvecklar dem.

Ljungdalens Hemslöjd

Tel. 070-3620 250

Organisationsnummer 716414-5356

Box 57

ljungdalenshs@gmail.com

845 99 LJUNGDALEN

Pg 431 39 83-1, Swish 123 336 47 42