Om

Ljungdalens HemslöjdLjungdalens Hemslöjd bildades 1976 av några kvinnor som ville utveckla den textila slöjdtraditionen som fanns i bygden och samtidigt skapa en utkomstmöjlighet.


Ljungdalens Hemslöjd är en ekonomisk förening som saluför alster tillverkade av föreningens medlemmar.


Ljungdalens Hemslöjd vill ge slöjdaren en möjlighet att leva på sitt hantverk utan fördyrande mellanhänder.


Ljungdalens Hemslöjd har idag en egen fastighet där det finns butik och arbetslokaler.


Ljungdalens Hemslöjd skapar sysselsättningstillfällen i byarna Storsjö och Ljungdalen. En sysselsättning som står öppen för alla oavsett ålder eller kön.


Ljungdalens Hemslöjd håller de gamla hantverkstraditionerna vid liv och utvecklar dem.

Ljungdalens Hemslöjd

070 - 36 202 50

Organisationsnummer 716414-5356

Box 57

ljungdalenshs@gmail.com


845 99 LJUNGDALEN

PlusGiro 431 39 83-1