Ljungdalens Hemslöjd


  • Bildades 1976 av några kvinnor som ville utveckla den textila slöjdtraditionen som fanns i bygden och samtidigt skapa en utkomstmöjlighet.
  • Är en ekonomisk förening som saluför alster tillverkade av föreningens medlemmar.
  • Vill ge slöjdaren en möjlighet att leva på sitt hantverk utan fördyrande mellanhänder.
  • Har idag en egen fastighet där det finns butik och arbetslokaler.
  • Skapar sysselsättningstillfällen i byarna Storsjö och Ljungdalen. En sysselsättning som står öppen för alla oavsett ålder eller kön.
  • Håller de gamla hantverkstraditionerna vid liv och utvecklar dem.